Hoe gaat het met de betaling?

Er wordt vooraf gefactureerd en betaling gaat d.m.v. automatische incasso. De factuur krijg je per e-mail.
Deze incasso vindt plaats op de eerste van de maand. Let dus goed op dat er voldoende saldo op de rekening staat zodat de incasso altijd werkt. Hieronder lichten wij toe hoe het betaaltraject verder verloopt.

1. Op de eerste van de maand incasseren wij de maandtermijn.
2. Wordt de factuur gestorneerd dan krijg je hier direct bericht van. Wij doen geen herincasso. Je dient deze zelf per ommegaande te betalen, je hebt 5 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen.
3. Maak je echter geen gebruik van deze betaalmogelijkheid en vindt er geen betaling plaats dan behouden wij het recht om het contract te ontbinden en het voertuig terug te vorderen.
4. Is het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum nog steeds niet voldaan en er is geen betalingsregeling afgesproken dan geven wij het dossier uit handen aan een Incassobureau. Conform de huurvoorwaarden van de BOVAG waaronder wij verhuren, melden wij de debiteur ook automatisch aan bij ELENA, het waarschuwingssysteem van de BOVAG.

Alternate Text
Let op! Je gebruikt een browser die we niet ondersteunen, het formulier werkt daarom niet goed. Probeer Chrome, Firefox, Safari of Edge. IE icon